top of page

Detekce stromů napadených kůrovcem pomocí satelitních dat

Cílem detekce je včasné vymezení napadených stromů a ochrana lesa. K detekci jsou využity moderní satelitní snímky ve vysokém rozlišení (30 - 50 cm / pixel).

Dokážeme detekovat stromy přibližně 20 dní po napadení kůrovcem v rozsáhlých lesních komplexech, určit jejich přesné souřadnice a předat tuto informaci majitelům lesů pro včasný zásah. 

Výsledkem detekce jsou souřadnice míst s výskytem napadených stromů. Souřadnice jsou vlastníkům lesa předány v předem domluveném formátu. Nejčastěji se jedná o jednoduchý odkaz pro online zobrazení v mapě.

Satelitní snímkování probíhá na denní bázi. Monitoring lesa tak lze provést každý den bez významné oblačnosti.
 

Zničený les kůrovcem

Proč je důležité kůrovce detekovat?

Lýkožrout smrkový se šíří geometrickou řadou, kdy z jednoho včas nezpracovaného stromu se rozšíří na přibližně 7 okolních stromů.

 

Na obrázcích je porovnání lesního komplexu o rozloze 1500 hektarů na Vysočině, kde došlo k masivnímu rozšíření kůrovce do takového množství, že již nebylo reálné šíření zastavit. 

Věříme, že naše metoda detekce napadených stromů může být účinným nástrojem proti rozšíření kůrovce.

Technologie

 

Námi využívané satelitní snímky obsahují viditelná spektrální pásma (Červené, Zelené a Modré) a infračervená spektrální pásma (Blízké infračervené a Red Edge).

 

Napadené stromy jsou detekovány na základě sníženého množství chlorofylu v jehlicích. Ten se snižuje v důsledku napadení stromu kůrovcem a postupným odumíráním stromu.

 

Analýza je prováděna modelem strojového učení.
 

RGB + NIR
Pléiades Neo Satellite Image, Czech Republic, © Airbus DS 2023
Zobrazení snímků v mapové aplikaci

Zobrazení satelitních snímků

 

Každý zákazník má přistup k satelitním snímkům v naší webové mapové aplikaci, kde si lze jednoduše zobrazit snímky, stáhnout vrstvy nebo exportovat souřadnice. 

Po opakovaném satelitním snímkování vzniká časová řada, ze které lze dekovat průběžné změny v lese.

Při rozlišení 30 cm/pixel lze hodnotit zdravotní stav každého jednotlivého stromu v porostu. 

Cena monitoringu

Cena monitoringu se stanovuje individuálně dle velikosti plochy určené k detekci.

Minimální oblast pro monitoring je 500 hektarů lesní plochy.

Polygon
bottom of page