top of page

Nařízení proti odlesňování (EUDR)

Nařízení EU proti odlesňování EUDR (2023/1115) je zákon, který má za cíl minimalizovat příspěvek EU k odlesňování a znehodnocování lesů na celém světě.

Nařízení vstoupilo v platnost 29.6.2023 a vyžadováno bude od 30.12.2024 pro všechny hospodářské subjekty a velké obchodníky. Hospodářské subjekty a obchodníci, kteří uvádějí a dodávají na trh EU nebo z tohoto trhu vyvážejí komodity způsobující odlesňování, jsou povinni zavést systém náležité péče.

Cílem EUDR je snížit emise skleníkových plynů a ztrátu biologické rozmanitosti související s rozšiřováním zemědělské půdy pro komodity s velkým dopadem. V letech 1990 až 2020 bylo odlesněno území větší než Evropská unie, přičemž spotřebitelé v EU jsou zodpovědní přibližně za 10 % ztrát.

Nařízení proti odlesnění

Klíčové prvky nařízení 

 

Hospodářské subjekty a obchodníci (fyzické i právnické osoby), kteří uvádějí a dodávají na trh EU nebo z tohoto trhu vyvážejí komodity způsobující odlesňování (skot, kakao, kávu, palmu olejnou, kaučuk, sóju a dřevo + výrobky z nich), musí vynaložit přiměřenou péči (tzv. due diligence), aby zajistili souhlas s EUDR. Před uvedením jakéhokoli výrobku na trh EU musí společnost předložit prohlášení o náležité péči - včetně údajů o společnosti, o výrobcích, kterých se to týká, o množství a zěměpisných polohách všech pozemků, na nichž byly komodity vyprodukovány - s tím, že neexistuje žádné nebo jen zanedbatelné riziko nedodržení předpisů.

Satelitní řešení 

 

SPACETREES dokáže dovážejícím firmám, výrobcům a obchodníkům automatizovaně ověřovat GPS souřadnice, zda nedošlo k odlesnění a potvrdit souhlas k uvedení zboží na trh EU.

Ověření GPS
Odlesnění

Náležitá péče: Co je potřeba?

 

Obecně platí, že hospodářské subjekty (a obchodníci, kteří nejsou malými a středními podniky)budou muset zřídit a udržovat systém náležité péče, který se skládá ze tří kroků.

1. Shromažďování informací o produktu, množství, zaměpisné poloze, legálnosti a odlesňování

2. Provedení posouzení rizik

3. Zmírnění rizik

bottom of page