top of page
IMG_20220526_083607.jpg

Lýkožrout smrkový

Snažíme se poznat a naučit, jak se kůrovec chová. Publikací o kůrovci je hodně, my se však snažíme naučit co nejvíce praxí a prací s kůrovcem přímo v lese. Dále analyzujeme archivní snímky z různých lokalit a sledujeme, jak kůrovec v lese postupoval. Z našeho pozorování vyplývá, jak zásadní je zachytit kůrovce ihned v začátku, a to především první malá ohniska o počtu 3 až 15 stromů, která se ukrývají v zapojených komplexech. Právě toto poznání nás vedlo k vynalezení metody detekce ze satelitních snímků. Víme, že nejdůležitější je kůrovce zachytit ihned po prvním rojení za pomoci terénních pochůzek avšak ukrytá ohniska v zapojených porostech je mnohokrát až nemožné vyhledat. S ustupující kalamitou se budou kůrovcová ohniska zmenšovat a bude důležitě kůrovce v lese důkladně monitorovat aby nedošlo k rozšíření. Věříme, že naše metoda bude fungovat i jako prevence proti rozmnožení kůrovce do celého komplexu. 

Analýza postupu kůrovce z archivních snímků

7.png
 • Na obrázku se nachází lesní komplex o rozloze 2000 hektarů

 • V roce 2018 kůrovec vytvořil v komplexu ohnisko o počtu přibližně 10 stromů, které vidíme na přiblíženém obrázku vpravo

 • Při analýze tohoto snímku z roku 2018 jsme více ohnisek v porostu nenalezli  

8.png
 • Zde se nachází 10 napadených stromů uprostřed lesního komplexu v roce 2018

9.png
 • Zde je snímek z roku 2020

 • Napadené stromy byly detekovány a vykáceny až o dva roky později, kdy již došlo k rozmnožení kůrovce do lesního komplexu 

10.png
 • Zde je snímek z roku 2021

 • Na obrázku vidíme, že došlo k obrovskému rozmnožení a kůrovec zničil všechny starší stromy v okolí původního ohniska 

11.png
 • Zde na obrázku vidíme porovnání lesa z roku 2018 a 2021

 • Toto je názorná ukázka proč náš projekt vznikl. Z praxe víme, že naleznout v takto velkém lese první napadené stromy bylo do dnes téměř nemožné

Prezentace 2023.png
 • Na obrázcích je porovnání lesního komplexu o rozloze 1500 hektarů na Vysočině, kde došlo k masivnímu rozšíření kůrovce do takového množství, že již nebylo reálné šíření zastavit.

 • Věříme, že naše metoda detekce kůrovcem napadených stromů může být účinným nástrojem proti rozšíření kůrovce.

bottom of page