top of page

Satelitní monitoring

Cílem monitoringu je dlouhodobý sběr informací z lesního komplexu a jejich vyhodnocování pomocí pokročilých technologií umělé inteligence a strojového učení. Majitel lesa investuje do monitoringu, aby zjistil vývoj svého porostu a následně ušetřil náklady na správu lesa. Díky dlouhodobému monitoringu zjistí, kde se stromům daří lépe a kde hůře, a může tak reagovat těžbou zdravých či oslabených jedinců, čímž předchází znehodnocení dřeva a ztrátě zisku. Díky hodnocení každého stromu je schopen odhalit napadení škůdci, sucho, zhoršující se stav nebo naopak zlepšující se stav.

Možnosti využití

 • detekce kůrovce

 • počet stromů

 • výška stromů

 • zdravotní stav oddělení

 • zdravotní stav jednotlivce

 • změna počtu v oddělení

 • změna počtu po probírce

 • detekce změny

 • změny v oddělení lesa

 • změna zdravotního stavu

 • množství vody

 • detekce holin

 • detekce škod po bouři

 • odhad kubatury

 • odhad zachyceného CO2

 • predikční model vývoje lesu

Posouzení zdravotního stavu stromu

Cílem této služby je díky dlouhodobému monitoringu zjistit, jak se vyvíjí souhrnný zdravotní stav jednotlivých stromů ve vybraných odděleních lesa. V okamžiku, kdy je detekován jednotlivý strom, lze k němu přiřadit křivku ukazující množství chlorofylu v jehlicích. Po získání této informace jsou identifikováni jedinci, kteří v rámci oddělení vykazují změny oproti ostatním. Důležité informace vznikají kontinuálním snímkováním, kdy se meziročně porovnávají průměrné hodnoty pro stromy v jednotlivých odděleních.

2024-06-17 13 44 29.png
2024-06-21 13 05 25.png

Počet stromů v oddělení

Cílem této služby je porovnat meziroční stav počtu stromů v jednotlivých odděleních a přehledně zobrazit zákazníkovi v aplikaci původní stav, aktuální stav a změnu počtů. Tato informace zákazníkovi slouží ke kontrole oddělení nebo k vyhodnocení výchovných zásahů. 

Detekce holin a odlesněných ploch

Cílem této služby je provést meziroční srovnání satelitních snímků a díky modelu detekce změny vymezit všechny vzniklé odlesněné plochy. Výsledkem služby je georeferencovaný SHP soubor, který zákazník může přenést do svého evidenčního systému.

2024-06-21 13 13 29.png
bottom of page