top of page
DJI_ok.JPG

Detekce kůrovcem napadených stromů

Nabídka služeb
Orlovy20MB.jpg

Satelitní detekce

Nejefektivnější metoda vyhledání kůrovcových stromů

Satelitní snímky ve vysokém rozlišení 50 cm/pixel 

Dokážeme detekovat kůrovcem napadené stromy od 20. dne napadení

Výsledkem jsou přesné souřadnice míst s výskytem napadených stromů v celém porostu


 
_edited.jpg

Technologie

K analýze lesního porostu jsou využity multispektrální satelitní snímky ve vysokém rozlišení (30–50 cm / pixel).


Námi využívané satelitní snímky obsahují několik důležitých spektrálních pásem. Konkrétně se jedná o viditelné pásmo (RGB) a blízké infračervené pásmo (NIR).


Pro identifikování lokalit s kůrovcovými stromy využíváme spektrální charakteristiky vegetace. Konkrétně významný rozdíl mezi zdravou a stresovanou vegetací.


Ke zpřesnění výsledků slouží podpůrná data v podobě vegetačních indexů a dat vzniklých pomocí Radaru se syntetickou aparaturou (SAR).
2023-11-08 14 20 26.png
Pléiades Neo Satellite Image, Czech Republic, © Airbus DS 2023
ukazka_ukolovani_polygonuprava.png

Minimální oblast pro monitoring je 500 hektarů lesní plochy

Zelený les

Proč využít  metodu?

Cena monitoringu se stanuvuje individuálně dle velikosti plochy

Detekujeme kůrovce v těžko dostupném a neprochozeném terénu

Žádná zapomenutá ohniska v lese

Najdeme stromy v zapojených porostech, které se jen težko dohledávájí

Metoda je první svého druhu na trhu

About

Komu jsme pomáhali čistit lesy od kůrovce

images.png
Testimonials

Spokojenost partnerů na prvním místě

Zdravý a prosperující les

Výsledky detekce nejsou dále zveřejňovány

bottom of page